Metod på Internet

 


Finn Wiedersheim-Paul  Reviderad 2011-10-06
Metodutbildning på Internet
Reviderad version

På Internet finns åtskilligt utbildningsmaterial som är både användbart och helt gratis att använda. Det är olika typer av material: text (pdf), ljud, film/video. Det kan gälla hela utbildningar eller kurser, men också kortare inslag. Material finns från många länder och på många språk, men det mesta är på engelska och från USA eller Storbritannien. Sverige ligger tyvärr ganska långt efter.

På den här webbsidan ger jag några exempel på material som kan vara till hjälp under examensarbetet/utredarutbildningen. Skicka gärna kommentarer och frågor till mig!  Adressen är Finn.Wiedersheim-Paul@telia.com.  Jag har åtskilligt fler länkar för den som är intresserad.

Några artiklar om kritiskt tänkande och metodval:

Källkritik

Videos

Flertalet videos är korta eller har korta avsnitt. Man kan också pausa när man vill. Material från iTunesU går att ladda ner.


Förlaget SAGE satsar en hel del på korta videos om vetenskaplig metod. Några exempel:

Observera att intervjuaren ställer samma fråga till alla forskarna: "Vad skulle du råda en ny forskare/utredare att börja med?"

Man kan hitta en hel del videos med kända forskare, vilket kan ge åtskilligt av intresse. Några exempel:

Grounded Theory is the study of a concept! 

 

Webbplatser med olika typer av material:

Var kan jag leta själv?

  • Öppna lärresurser   En utmärkt genomgång av Alastair Creelman, Linnéuniversitetet. Börja med denna video!!
  • Learning Net Svensk webbplats för "innovativt lärande inom högre utbildning".  Mycket och bra material. Bland annat Sökmotorer för öppna lärresurser  och Sociala media i undervisningen.  Bästa platsen att börja på.
  • Foundation for Critical Thinking."The Critical Thinking Community". All tänkbar information om kritiskt tänkande. Texter, videos, böcker med mera.
  • Sök på YouTube   Många universitet lägger sitt material här, ofta med egna "Channels". Och det finns också en mängd annat intressant, plus mycket skräp.Se texYouTubeEdu Business
  •  iTunes U   "— a powerful distribution system for everything from lectures to language lessons, films to labs, audiobooks to tours — is an innovative way to get educational content into the hands of students." För närvarande är Högskolan Dalarna och Malmö Högskola de enda svenska inslagen. Se gärna videon "Academic Writing" från Malmö. Stora mängder ljudfiler och videos inom många områden och från många länder. Men det är knepigt att söka material. Och man måste ha programmet iTunes, som dock är gratis,
  • Academic Earth   Information om utbildning via Internet.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.